مصاحبه با مددجویان هم‌نمک

مددکاران خیریه هم‌نمک پیوسته در تمامی نقاط ایران در حال نیازسنجی افراد نیازمند هستند

تعدادی از این روایت ها را میتوانید مشاهده کنید…

محتوا منتشر شده

کمک هم نمک به خانواده نیازمند برای درمان فرزند

مددجو نیازمند اجاره همراه شوهر مریض

زندگی سخت جانباز در فقر

زندگی بدون سرپناه و منزل با کودک بیمار

زندگی سخت پیرزن کل و لال داخل یکی از روستاهای همدان

زن سرپرست خانواده نیازمند سرمایه برای مغازه کوچک

مادر بی سرپرست نیازمند عمل جراحی

پیر زن نیازمند اجاره خانه در اسدآباد همدان

زندگی سخت و خطرناک با همسر معتاد

فرزند نیازمند فیزیوتراپی

فهرست